O Ambulanci

O ambulanci – informace o nás

Lékař: MUDr. Radka Malinská
Sestra: Zuzana Marková,
Asistentka: Blanka Simpartlová

Ambulance praktické lékařky pro děti a dorost

Specializace: Praktický lékař pro děti a dorost
Vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obor všeobecné lékařství. Atestace z pediatrie I. a II. stupně.
Oprávnění: Specializovaná způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. Specializovaná způsobilost v oboru Pediatrie.
Praxe v oboru pediatrie a praktického lékařství pro děti a dorost od roku 1992.

Smluvní pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  • Oborová zdravotní pojišťovna (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (201)
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)