Povinná očkování a hrazená nepovinná očkování

Povinné očkování dětí

AKTUÁLNÍ OČKOVACÍ KALENDÁŘ 2022

1. rok věku

BCG vakcína – proti  tuberkuloze, jen u novorozenců indikovaných na základě dotazníku z porodnice.  Ideálně do 6 týdnů věku, v kalmetizačním centru.

Hexavakcína  – očkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli,  žloutence B ( pro vysoké riziko chronického průběhu u kojenců), hemophylovi B a dětské infekční obrně. Infanrix hexa nebo Hexacima ve schématu 2+1,  vzhledem k tomu, že účinnost je až 2 týdny po druhé dávce, podává se první dávka co nejdříve.

  1. dávka  v 9-10 týdnech věku
  2. dávka  za dva měsíce
  3. dávka mezi 11.-13. měsícem,  nejméně 6 měsíců od druhé.

 U nedonošených dětí pod 37. týden ( 36/6 a méně)- ve schématu 3+1 (3 dávky po měsíci, čtvrtá 6 měsíců od třetí)

2. rok věku

MMRvaxPro, Priorix – očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím

Živá vakcína, 1. dávka se podává ve věku  13.-18. měsíců.

5 let věku (mezi 5. a 6. narozeninami)

Adacel , Boostrix– přeočkování proti záškrtu, tetanu a černému kašli. Jedna dávka, většinou při pětileté prohlídce.

MMRvaxPro, Priorix přeočkování proti spalničkám , zarděnkám a příušnicím.

10 let věku  (mezi 10. a 11. narozeninami)

Adacel polio, Boostrix polio – přeočkování proti záškrtu, tetanu, černému kašli a  infekční obrně.

Pojišťovnami hrazené nepovinné očkování dětského věku:

1. rok věku

Pneumokoková invazivní onemocnění – proti 10 (Synflorix) nebo 13 (Prevenar 13) nejrizikovějším kmenům pneumokoků. Vakcíny chrání proti těžkým zápalům plic, zánětu mozkových plen a septickým stavům, vyvolaným ve vakcínách obsaženými kmeny pneumokoků.

Synflorix je hrazen plně, za Prevenar 13 je hrazen do výše ceny Synflorixu, doplatek za jednu dávku je 430,-Kč. Obě vakcíny se podávají ve schématu 2+1, stejně jako haxavakcína. Ochrana je 2 týdny po druhé dávce. U nedonošených dětí pod 37. týden (  36/6 a méně)- ve schématu 3+1. Je možné začít očkovat od 9. – 10 týdne věku.

Meningoková  onemocnění vyvolaná meningokoky skupiny B – očkovací látka Bexsero. Chrání před těžkými život ohrožujícími infekcemi, které tento meningokok vyvolává – záněty mozkových plen a septické stavy, onemocnění je závažné zejména pro extrémní rychlost průběhu, riziko úmrtí nebo trvalých následků. Protože první vrchol  výskytu je již kolem 5. měsíce věku, doporučuje se očkovat co nejdříve. První dávku je možné podat již od 9. týdnů věku,  druhou  za dva měsíce a třetí za šest měsíců od druhé (2+1). Ochrana je dva týdny po druhé dávce.  Od r. 2022 vakcínu hradí pojišťovny plně, pokud je první dávka podána před rokem věku.

2. rok života

Meningokoková onemocnění vyvolaná meningokoky skupiny CAYW – očkovací látka Nimenrix nebo Menquadfi.  Chrání proti dalším 4 kmenům meningokoků, projevy infekce jsou stejné, jako v případě skupiny B. Pojišťovny hradí očkování plně, pokud je vakcína podána  mezi dnem 1. a 2. narozenin. V tomto věku stačí k navození ochrany jedna dávka vakcíny. Většinou aplikujeme při 18-měsíční prohlídce.

Mezi dnem 13.-14. narozenin

Onemocnění vyvolaná lidským papilomavirem (HPV). Jde o viry, které způsobují nádorová onemocnění a jsou přenášeny pohlavní cestou.  U dívek způsobují rakovinu děložního čípku, u obou pohlaví rakovinu konečníku, jícnu, hltanu… Pojišťovny hradí vakcíny  v rámci nepovinného očkování dívkám i chlapcům, ale pouze do 14. narozenin, doporučené očkovací schéma je 2+0, tzn. dvě dávky s odstupem 6 měsíců.  Ode dne 14. narozenin je možné očkování jen v režimu samoplátců, od 15. narozenin je k navození ochrany doporučeno podat vakcínu ve schématu 2+1, tzn. tři dávky.

Cervarix je základní vakcína,  chrání proti dvěma nejrizikovějším typům  lidských papilomavirů.

Gardasil chrání navíc proti dvěma typům, které způsobují genitální bradavice ( tzv condylomata), nezhoubné, ale nepříjemné pohlavně přenosné onemocnění.

Gardasil 9 poskytuje momentálně nejširší ochranu proti  HPV – oproti Gardasilu chrání proti dalším pěti rakovinu způsobujícím kmenům.

Od ledna 2022 jsou všechny tyto vakcíny hrazeny plně pojišťovnou.

Mezi dnem 14.-15. narozenin

Nově hradí pojišťovny očkování proti meningokokům, pokud je očkování zahájeno v tomto intervalu.

Meningoková  onemocnění vyvolaná meningokoky skupiny B – očkovací látka Bexsero nebo Trumemba.  Chrání před těžkými život ohrožujícími infekcemi, které tento meningokok vyvolává – záněty mozkových plen a septické stavy, onemocnění je závažné zejména pro extrémní rychlost průběhu, riziko úmrtí nebo trvalých následků. 

Meningokoková onemocnění vyvolaná meningokoky skupiny CAYW – očkovací látka Nimenrix , Menveo nebo Menquadfi.  Chrání proti dalším 4 kmenům meningokoků, projevy infekce jsou stejné, jako v případě skupiny B. Pojišťovny hradí očkování plně, pokud je vakcína podána  mezi dnem 14. a 15. narozenin. K navození ochrany stačí  jedna dávka vakcíny.

Proti coronaviru- od 5 let. Očkování doporučujeme, v současné době ale není v našich silách očkovat v ordinaci. Objednávejte své děti přes očkovací centra.