Ceník

(výkony nehrazené ze zdravotního pojištění)

1. Vyplnění zdravotní způsobilosti k zotavovacím akcím

s platností dva roky od vystavení -přihlášky na letní

a zimní tábory,   školy a školky v přírodě, sportovní soustředění aj.  200,-Kč 

2.  Přihlášky do jeslí a mateřských škol    -první                   150,-Kč

                                                                  -každá další           50,-Kč

3.  Přihlášky na SOU, střední školy, VŠ    -první                  150,-Kč

                                                                  -každá další           50-Kč

4.  Potvrzení vyžadovaná  školou či rodiči

(např. omezení TV, omluvenky do mateřských a základních  škol, potvrzení o dietě, potvrzení   o proběhlém  onemocnění pro jiná zdravotní zařízení, druhého rodiče, pro  storno zájezdů a pod. )   100 Kč

5.  Vyjádření  ke zdravotní způsobilosti k jiným aktivitám

      (umělecká činnost dítěte, práce s dětmi…) 100,-Kč             

6.  Vyšetření před pojišťovnou nehrazeným očkováním

      a aplikace  očkovací látky, včetně zajištění vakcíny  250,-Kč                                                              

7.  Výpis ze zdravotní dokumentace pro vstupní prohlídku

     do zaměstnání, sportovní prohlídku aj. účely   300,-Kč

      Výpis ze zdravotní dokumentace, pokud byl již vystavován v posledních dvou letech   150,-Kč

8.  Expresní výpis ze zdravotní dokumentace do dvou pracovních dnů -bez nároku – tedy pouze po předchozí  domluvě s lékařem a dle volných kapacit 500 Kč

9.  Sportovní prohlídky    350,-Kč

10.  Vystavení zdravotního průkazu   pracovníka v   potravinářství   100,-Kč

11.  Vyšetření a vyplnění způsobilosti pro řidičský průkaz,  zbrojní  průkaz apod.  400,-Kč

12. Vyplnění formuláře pojišťovny, např. úrazové   pojistky, výpis z dokumentace pro komerční pojišťovnu  – jeden dokument   300,-Kč

13. Posudek pro soud, pobyt v zahraničí, byt a jiná  potvrzení o zdravotním stavu vyžadovaná nezdravotnickými organizacemi či rodiči   300,-Kč

14. Vystavení duplikátů předchozích potvrzen 80,- Kč                            

       dle náročnosti                                                až do ceny původní                                   

15. Pořízení kopie ze zdravotní dokumentace

        oprávněné osobě (za stránku A4) do 30 min.                    5,- Kč

       Za každou  další  započatou půlhodinu                       + 250 Kč                                     

16. Vyšetření laboratorním analyzátorem v ordinaci

       na vlastní žádost.                                                             150,-Kč

       (např. Streptest, CRP, hemoglobin, glykemie)

Upozornění

– Potvrzení vystavujeme přednostně  na formulářích z lékařského programu tak, aby pokud možno, byla použitelná pro více akcí dítěte.

Pokud rodiče nebo nezdravotnická organizace požaduje vyplnění vlastního

formuláře, bude tento vyplněn rukou s příplatkem až 50,- na stránku.

– Potvrzení nevydáváme  obratem,  pacienti mají vždy přednost před papírováním. Některé administrativní úkony vyžadují (i podle vyhlášky) více času   ( např. výpis ze zdravotní dokumentace až 30 dní,  Potvrzení zdravotní způsobilosti až 10 dní).  Naší snahou bude ale co nejrychlejší odbavení této práce   

–  Před zažádáním o přihlášku např. na vysokou nebo střední školu se ujistěte, že lékařské potvrzení opravdu  škola požaduje – není to pravidlem.